terug naar de startpagina

 

HOOGBOOM

 

Onze gemeente bestaat uit verschillende wijken: Kapellen-centrum, Putte, Kapellenbos, Hoogboom en Zilverenhoek. De eerste geschreven documenten over onze leefgemeenschap verschenen relatief kort na elkaar: Hobonia (Hoogboom) in 1267, Hoghescote (centrum) in 1277, en Ertbrand (Putte) eveneens in 1277. Kapellen-centrum en Hoogboom behoorden tijdens de middeleeuwen tot de heerlijkheid Ekeren, die afhing van de heren van Breda. Zij waren op hun beurt vazal of leenman van de hertog van Brabant. De heerlijkheid Ekeren werd bestuurd door een schout, bijgestaan door onder meer zeven schepenen van Kapellen en zeven schepenen van Hoogboom. Het plaatselijke dorpsleven werd geregeld door het keurboek, d.w.z het strafwetboek en het politiereglement van de gemeente. De oudste dorpskeuren, 52 artikelen lang, dagtekenen uit 1534. In 1548 werden hieraan nog 17 artikelen toegevoegd.

Door verschillende huwelijken en erfenissen kwam het grondgebied van Kapellen-centrum en Hoogboom achtereenvolgens in het bezit van de heren van Gavere-Liedekerke (1287), van Wezemael (1325), van Boutersem (1389), van ridder van Maelstede (15de eeuw), de heer van Lalaing (1518) en de heer van Salm (1709). Het was pas onder het bewind van de heren van Salm-Salm in 1714 dat de ganse heerlijkheid Ekeren in het bezit kwam van n familie. De heer van Salm-Salm was ook graaf van Hoogstraten en bekwam in 1740 de rang van Hertog van Hoogstraten en Prins van het H. Roomse Rijk. Het grondgebied van Hoogboom was vr de Franse Revolutie op kerkelijk gebied volledig afhankelijk van de kerk van Ekeren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het grondgebied van Hoogboom en Zilverenhoek een tijdlang bij Kapellen gevoegd. Het grondgebied van Hoogboom en Zilverenhoek werd vanaf 1 januari 1983 definitief bij Kapellen gevoegd.

Bron: www.kapellen.be

 

Via deze pagina kan u doorlinken naar een aantal fotopagina's over de wijk Hoogboom. Deze foto's werden eerder al gepubliceerd op de Facebookpagina van "Ge zijt van Kapellen als ... " of ons toegezonden door leden van deze pagina.