terug naar de startpagina

 

 
 

OP WEG NAAR PUTTE ...

Onze gemeente bestaat uit verschillende wijken: Putte is er eentje van. De eerste geschreven gegevens over de wijk Putte (toen nog Ertbrand) verschenen in 1277. De wijk Putte was achtereenvolgens in het bezit van de heer van Attenhoven (1248), van Breda (1275), van Gavere-Liedekerke (1287), van Aarschot (1302), van Bergen op Zoom (14de eeuw) en van Bailleul (16de eeuw). Het was pas onder het bewind van de heren van Salm-Salm in 1714 dat de ganse heerlijkheid Ekeren - met o.m. ook centrumgemeente Kapellen en Hoogboom - in het bezit kwam van één familie. In 1827 werd het gehucht Putte samen met de wijken Essenhout en Den Hoorn van Hoevenen overgeheveld naar Kapellen. Tijdens WO I werd Putte door de Duitsers van het centrum afgesneden door een elektrische draadversperring.

Op deze pagina besteden we dan ook aandacht aan de weg naar Putte, de vroegere Putschesteenweg, nu Kapelsestraat, vanaf het einde van het dorpscentrum tot aan de Waterstraat en enkele zijstraten (Bloemenlei, Geelhanddreef en begin Kalmthoutsesteenweg).

 

Zicht van de Kapelsestraat naar het Dorp - Omer Cleiren - 04.01.2016

Kapelsestraat - ingang Irishof - Frans Meeus - z.d.

Kapelsestraat - Frans Meeus - z.d.

Kapelsestraat - z.n. - z.d.

Kapelsestraat - Omer Cleiren - 07.10.2015

Kapelsestraat - Swatti Alix - z.d.

Kapelsestraat 1905 - Omer Cleiren - 07.10.2015

Kapelsestraat - Tramwissel Irishof - Robert Vingerhoed - 22.03.2015

Kapelsestraat 1920 met tram - Yolande Van der Weerd - z.d.

 

BLOEMENLEI

Bloemenlei - Heemkring Hoghescote - 21.09.2017

Bloemenlei - mobilisatie 1939 - Heemkring Hoghescote - 21.09.2017

Bloemenlei - mobilisatie 1939 - Swatti Alix - z.d.

Bloemenlei - St. Bernardushoeve - Heemkring Hoghescote - 21.09.2017

Bloemenlei - St. Bernardushoeve - Heemkring Hoghescote - 21.09.2017

Bloemenlei - St. Bernardushoeve - Heemkring Hoghescote - 21.09.2017

Kapelsestraat - Swatti Alix - z.d.

Kapelsestraat - hoek Raymond Geelhanddreef - Swatti Alix - z.d.

Kapelsestraat - hoek Raymond Geelhanddreef - Frans Meeus - z.d.

Kapelsestraat - hoek Raymond Geeldhanddreef 1909 - Johan Van Elst - 13.11.2014

Kapelsestraat - hoek Raymond Geeldhanddreef 1911 - Johan Van Elst - 13.11.2014

 

GEELHANDDREEF

Geelhanddreef - hoeve - Swatti Alix - z.d.

Geelhanddreef - hoeve - Swatti Alix - z.d.

Geelhanddreef - hoeve - Swatti Alix - z.d.

Geelhanddreef - hoeve - Swatti Alix - z.d.

Geelhanddreef - hoeve - Swatti Alix - z.d.

Geelhanddreef - hoeve - z.n. - z.d.

Kapelsestraat 1909 - hoek Denneburgdreef - Yolande Van de Weerd - z.d.

Kapelsestraat - Linda Boudewijns - 10.11.2014

Kapelsestraat - Swatti Alix - z.d.

Kapelsestraat - hoek Denneburgdreef - Robert Vingerhoed - z.d.

Kapelsestraat (met tram 72) 1920 - Linda Boudewijns - 08.11.2014

Kapelsestraat - Estaminet "In den Nieuwen Buiten" - Hoghescote - z.d.

Kapelsestraat - ingang Starrenhof - Frans Meeus - z.d.

Kapelsestraat - hoek Kalmthoutsesteenweg - Omer Cleiren - 01.10.2015

Kapelsestraat - hoek Kalmthoutsesteenweg - Robert Vingerhoed - z.d.

Kapelsestraat - hoek Kalmthoutsesteenweg - Willem Van Bures - 18.08.2016

Kapelsestraat - hoek Kalmthoutsesteenweg - Dirk Pelgrims - 16.01.2015

Kapelsestraat - hoek Kalmthoutsesteenweg - Robert Vingerhoed - z.d.

Schuur 1886 - Kapelsestraat 113 - Onroerend Erfgoed - z.d.

Kapelsestraat 200 - Kasteeltje Eikburg - Onroerend Erfgoed - z.d.

Kapelsestraat - Steenweg naar Bergen op Zoom - Dirk Pelgrims - 16.01.2015

Kapelsestraat - Steenweg naar Bergen op Zoom - Yolande van der Weerd - z.d.

Kapelsestraat - Steenweg naar Bergen op Zoom - Swatti Alix - z.d.

Kapelsestraat - Café "Huis ten Halven" - Heemkring Hoghescote - z.d.

Kapelsestraat - Café "Huis ten Halven" 1933 - Johan Van Elst - 21.11.2014

Kapelsestraat - Café "Huis ten Halven" 1933 - Johan Van Elst - 21.11.2014

Kapelsestraat - Café "Welkom" 1933 - Johan Van Elst - 21.11.2014

Kapelsestraat - Café "Huis ten Halven" - Robert Vingerhoed - z.d.

Kapelsestraat 174 - Hoeve - z.n. - z.d.

Kapelsestraat - Uitgeverij "Pelckmans"-  Heemkring Hoghescote - 01.03.2020

Kapelsestraat - Domein Middelbeek - opschikzalen - Dirk Pelgrims - 16.01.2015

Kapelsestraat - Domein Middelbeek - eetzaal - z.n. - z.d.

Kapelsestraat - Domein Middelbeek - speeltuin - z.n.- z.d.

In 1947 werd het gerenoveerde kasteel in "Domein Middelbeek" door de heer en mevrouw Charles Speth in bruikleen gegeven. Vanaf toen draagt het ook de naam "Home Philippe Speth".

Kapelsestraat - Home Philippe Speth - Swatti Alix - z.d.

Kapelsestraat - Home Philippe Speth - z.n. - z.d.

Kapelsestraat - Home Philippe Speth - z.n. - z.d.

Kapelsestraat 252-254 - Lindenhoeve - z.n. - z.d.

Kapelsestraat - Omer Cleiren - 04.01.2016

Kapelsestraat 274 - Hoeve - z.n. - z.d.

Kapelsestraat - hoek Kapelsestraat-Waterstraat - Bevrijding 1945 - Beuf Vets Sud Daniel - 07.04.2014

Kapelsestraat - hoek Waterstraat - Robert Vingerhoed - 22.03.2015

Kapelsestraat - hoek Waterstraat - Robert Vingerhoed - 22.03.2015

Hoeve 19de eeuw - Ertbrandstraat 46 - Onroerend Erfgoed - z.d.

Boerenhuiis - Ertbrandstraat 49 - Onroerend Erfgoed - z.d.